රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ ඇතුළු ආණ්ඩුකාරවරුන් කිහිප දෙනෙකුට ධුරවලින් ඉල්ලා අස් වන ලෙස ජනපති නියෝග කරයි


උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා ඇතුළු ආණ්ඩුකාරවරුන් කිහිප දෙනෙකුට හදිසියේ එම ධුරවලින් ඉල්ලා අස් වන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දැනුම් දී තිබෙනවා.

මෙම නියෝගය අනුව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජ්නෝල්ඩ් කුරේ මහතා ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, යම් සංශෝධනයක් සඳහා ජනාධපතිවරයා විසින් අදාළ දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බවත් යළිත් තමන්ට එම තනතුරු ලැබෙනු ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ ආණ්ඩුකාරවරු කිහිපදෙනෙකුට පමණයි
Powered by Blogger.