මහින්දගේ විපක්ෂනායක ධූරයටත් කොක්කක් - විපක්ෂයේ බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මන්ත්‍රීධූරත් අහෝසිවෙයිද? - Photos


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 99 වන වගන්තියේ සදහන් විධිවිධානයනට අනුව පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් සියලූම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීධූර අහෝසි වන බව අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ලක්වුණා. ඒ පිළිබඳව දැක්වෙන  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වගන්තිය පහතින් දැක්වෙනවා..


ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ මන්ත්‍රීවරුන් රැසකට මන්ත්‍රීධූර අහිමි වීමේ අවධානමක් පවතිනවා.
පොහොට්ටුවේ  සාමාජිකත්වය ලබාගත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡායාරූප පහතින්Powered by Blogger.