2019 ණය ගෙවන්න ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් මුදල් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත්කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්මතයි


2019 වසරේ ණය ගෙවීම් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,000ක් ලබා ගැනීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව රවී කරුණානායක මහතාගේ විරෝධය සටහන් කරමින් සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. ඒ එම  පත්‍රිකාවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පළ කළ දැඩි විරෝධය පලකිරීම හේතුවෙන්.

රටේ ණය ගෙවීම් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අහිංසක ජනතාවගේ ඉතුරුම්වලින් මුදල් ලබා නොගත යුතු බව කියමින් රවි කරුණානායක මහතා මෙහිදී අදහස් පළ කර ඇත.

එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ මලික් සමරවික්‍රම හා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරුන් මංගල සමරවීර ඇමැතිවරයාගේ සහායට අදහස් දක්වමින් එම කැබිනට් පත්‍රිකාව අනිවාර්යයෙන්ම සම්මත කළ යුතු බවට අවධාරණය කර තිබේ.

එහිදී අදහස් දක්වා ඇති ඔවුන් රවි කරුණානායක මහතාට කියා ඇත්තේ එසේ නම් ඒ සඳහා වෙනත් විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසටය.

මෙහිදී ඇති වූ ගාලගෝට්ටිය මැද කරුණානායක මහතා තවදුරටත් දැඩිව තම විරෝධය පළ කරමින් එම කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්මත කරන්නේ නම් තමන් ඊට එරෙහි වූ බව සටහන් කරන ලෙස අවධාරණය කර ඇත.

ඒ අනුව එහිදී රවී කරුණානායක මහතාගේ විරෝධය සටහන් කරමින් එම කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්මත කර ගැනීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
Powered by Blogger.