ආණ්ඩුකාර ධුරවලින් ඉවත් කළ රෙජිනෝල්ඩ්ට රන් මැණික්, නිලුකාට දැවඋතුරු පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාට සහ සබරගමුව පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර නිලුකා ඒකනායක මහත්මියට නව පත්වීම් දෙකක් ලබා දීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කට යුතු කළා. ඒ අනුව උතුරු පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා  මැණික් හා ස්වර්නාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙසත් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපතිනිය ලෙස සබරගමුව පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය පත් කෙරුණා.

මේ අතර ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කෙරුණු රංජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් හා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මාරු වීමක්ද කර තිබෙනවා.
Powered by Blogger.