අධිවේගයේ තැන තැන මුත්‍රා කරොත් නඩු නවත්තලා සෙල්ෆි ගන්නත් බෑ

අධිවේගී මාර්ගයන්හි වාහන නවතා තැන තැන මල මුත්‍රා කරන්නන්ට විරුද්ධව මෙම වසරේ සිට නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධිවේගී මාර්ග සංචාරක පොලිස් කොට්ඨාසය සඳහන් කරනවා.

අධිවේගී මාර්ගයන්හි තැන තැන වාහන නවත්වා මළ මුත්‍රා පහ කිරීම වැඩි වෙමින් පවතින නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි එම කොට්ඨාශයේ් ස්ථානාධිපති අනුරුද්ධ චන්ද්‍රසේකර මහතා කියා සිටියා.

එමෙන්ම අධිවේගී මාර්ගයන්හි වාහන නවතා සෙල්ෆි ඡායාරූප ගන්නා සහ වෙනත් නීති විරෝධී කටයුතු දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමටද මේ වසරේ සිට ආරම්භ කරන බවපයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Powered by Blogger.