ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලියේ දැඩි කතාබහට ලක්වූ 'ඔරුමිත්තනාඩු' වෙනුවට වෙනත් වචනයක්


 නව ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලියට ඇතුළත් බව කියන 'ඔරුමිත්තනාඩු' යන වචනය වෙනුවට 'ඒකීය' යන වචනය යෙදීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

 අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කියා සිටියේ නව ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලියේ සිංහල, ඉංග‍්‍රීසි සහ දමිළ යන පිටපත් තුනේම ඒකීය යන වචනය පමණක් යොදා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

මේ වනවිට ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ අවසන් එකඟතාවකට පැමිණ නොමැති බවත් ඇත්තේ යෝජනාවලියක් පමණක් බවත් අමාත්‍යවරයා යළි තහවුරු කළා.

සියලූදෙනාටම එකඟ විය හැකි යෝජනාවලියක් සකස් කිරීම ආණ්ඩුවේ අරමුණ බවයි අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මෙහිදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ.
Powered by Blogger.