සේනා දළඹු වසංගතය මර්දනය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි
සේනා දළඹුවා මර්දනය කළ හැකි නව ක්‍රමවේදයන් තිබේ නම් වහාම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කරන ලෙස ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

සේනා දළඹු වසංගතය පාලනය සඳහා මේ වන විට කෘමි නාශක වර්ග 05ක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එමගින් දළඹුවන් බෝවීම පාලනය වී ඇති බව ද අනුර විජේතුංග මහතා සඳහන් කළේ ය.

සේනා දළඹු වසංගතය මර්දනය සඳහා විවිධ පුද්ගලයින් විසින් සොයා ගෙන ඇති ප්‍රතිකර්ම 15ක් පමණ මේ වන විට වගා ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වා දීමට පර්යේෂණ ආරම්භ කර ඇති බව ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලා

එහි සේනා දළඹු මර්දන විශේෂ ඒකකයේ ප්‍රධානී අනුර විජේතුංග මහතා සඳහන් කළේ, දේශීය ක්‍රමයක් මගින් මෙම වසංගතය මර්දනයට හැකි වුවහොත් එය විශාල ජයග්‍රහණයක් බව යි.

මේ අතර අම්පාර නාමල්තලාව 8බී සහ 9බී යන ජනපදවල අක්කර 400ක පමණ බඩ ඉරිඟු වගාවන්හි අස්වනු නෙළා ගත නොහැකිව ගොවීන් අපහසුතාවට පත්ව තිබේ.
Powered by Blogger.