මංගල හිටපු ගමන් මංගලගේ මල්ල තියලා එහෙ මෙහෙ යනවා.... අපි ඒ වෙලාවට වට පිට බලලා මංගල එන්න කලින් මංගලගේ මල්ල පුරෝනවා.... මුදල් ඇමතිගේ වසර 30ක දේශපාලන ගමන ගැන ජනාධිපති අද කිව්ව කථාවමුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ 30වන දේශපාලන වසර වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියා සිටියේ  මංගල සමරවීර මහතා තමන් ආදරය කරන හිතවත් මිත්‍රයෙක් බවයි.

එමෙන්ම අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා මේසේ ප්‍රකාශ කළා.

මංගල හිටපු ගමන් මංගලගේ  මල්ල තියලා එහෙ මෙහෙ යනවා.... අපි ඒ වෙලාවට වට පිට බලලා මංගල එන්න කලින් මංගලගේ මල්ල පුරෝනවා.... මංගලගේ බෑග් එකට දැමිය යුතු දේ වගේම නොදැමිය යුතු  දේත් දැම්මා.. මංගල ගෙදර ගිහිල්ලා පහුව දා ආවම වට පිට බලලා කව්ද මේ ජරා වැඩ කරන උන් කිය කිය අපිට බනිනවා....

 ජනාධිපතිවරයා කල සම්පූර්ණ කතාව පහතින්No comments

Powered by Blogger.