කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරි පැය 6ක කාලය ගැන විශේෂ නිවේදනයක්
දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලට ඉදිරි පැය 6ක කාලය තුළ  ප්‍රබල අකුණු සමඟ වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව සබරගමුව, දකුණු, මධ්‍යම, බස්නාහිර සහ ඌව පළාත්වල මෙලෙස ප්‍රබල අකුණු සමඟ වැසි ඇති විය හැකී.

එමෙන්ම වැසි සමඟ පැයට කිලෝමීටර් 70ත්, 80ත් දක්වා වූ තද සුළං ද ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම, ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක පමණ තද වැසි ඇති විය හැකියි.
Powered by Blogger.