වෙල්ගම ගෙනාපු අළුත්ම අළුත් Aston martin DB 11 convertible රථය - photosපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම  අළුත්ම අධිසුකොපබෝගි රථයක් මිලට ගෙන තිබෙනවා. ඒ  ලංකාවේ ප්‍රථම Aston martin DB 11 convertible රථයයි. මෙම රථය නිශ්පාදිත රටෙහි මිළදි ගැනිමක් සිදු කරන්නේ නම් එහි වටිනාකම $250 000 ඇරඹෙන අතර එය ආසන්න ශ්‍රි ලංකා රුපියල් කෝටි 4.5ට ආසන්න මුදලක්. එහෙත් රේගු බදු ද එකතු වූ විට එම වාහනයේ මිල තව වැඩි වනවා.

මීට පෙරද වෙල්ගම මහතා අධි සුකොපභෝගී වාහන රැසක් ලංකාවට ගෙනවිත් තිබෙනවා.No comments

Powered by Blogger.