රාජයේ ආයතනවල ලොක්කෝ අද වැඩ වර්ජනයක අත්සන් කරන්න කවුරුත් නෑ වැටුප් විශමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු කාරණා නිහිපයක් මත  රාජ්‍ය ආයතනයන්හි සේවයේ නියුතු විධායක නිලධාරීන් අද දිනයේ සංඛේත වැඩ වර්ජනයත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 වර්ජනයේ වෘත්තීය සමිති 13ක් නියෝජනය කරන රජයේ විධායක නිලධාරීන් 15,000ක පිරිසක් මෙම විරෝධතාවයට එක්වන බවයි සංගමයේ ලේකම් එච්.ඒ.එල්. උදයසිරි මහතා කියා සිටියේ.

අද වර්ජනය හේතුවෙන් රාජ්‍ය ආයතන රැසක කටයුතු අඩපන වනු ඇති බවත් එහි වගකීම රජය විසින් බාගත යුතුව ඇති බවත් ඔහු සදහන් කළා.

No comments

Powered by Blogger.