රන් මිල සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙයි


ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල ඉදිරියේ දී ඉහළ යනු ඇති බවට විශ්ලේශකයන් පෙනවා දෙනවා.  රන් අවුන්සයක මිල සති අන්තයේදී සටහන් වූයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1326 යි ශත 56 ක් ලෙසයි. රන් මිල මෙලෙස වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේ අඛන්ඩ දෙවන සතියටයි.
ඇමරිකාව සහ චීනය අතර, වෙළඳ සාකච්ඡා ප්‍රගතියක් ලබනු ඇතැයි අපේක්ෂා පළවීමත් සමඟ ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිලද ඉහළ මට්ටමක් සළකුණු කරනවා. එමෙන්ම ඇමරිකානු මධ්‍යම සංචිතයේ පොලී අනුපාත ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රවණතාව රන් මිල සමනය කිරීමට හේතුවී තිබෙනවා

No comments

Powered by Blogger.