පියයුරු අතර පෑනක් ර‍්ඳවා එහි ඡායාරූපයක් සමාජජාළ වල පලකිරීමේ අභියෝගය මූන දුන්න ලංකාවේ යුවතිය - Photosතමන්ගේ පියයුරු අතර පෑනක් ර‍්ඳවා එහි ඡායාරූපයක් සමාජජාළ වලට එක් කරන අමුතුම ආකාරයේ අභියෝගයක් මේ දිනවල ගැහැණු ළමුන් අතර ප්‍රචලිතව පවතිනවා. අපේ රටේ එතරම් ජනප්‍රිය නොවුනත් මෙය පිටරට සමාජජාළ මාධ්‍යයේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යනවා. කෙසේ වෙතත්  බොහෝ දෙනෙක්  මවිත කරමින්  ලංකාවේ  තිස්සමහාරාමේ ගැහැණු ළමයෙකුත් මෙය සිදු කර තිබුණා. එහි ෆොටෝ කිහිපයක් පහතින්.
Powered by Blogger.