ඇමරිකාවේ දී Samsung Galaxy S10 ජංගම දුරකථනය එළි දැක්වීමේ මූලික කතාව අපේ කෙල්ලෙක්ගෙන්


Samsung Galaxy S10 ජංගම දුරකථනය එළි දැක්වීම පසුගිය දා ඇමරිකාවේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ හිදි සිදු වුනා. එහි  introductory keynote එනම් හඳුන්වාදීමේ මූලික කතාව සිදුකරන ලද්දේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වීම සුවිශේෂි සිදුවීමක්.

සුසෑන් ද සිල්වා වන ඇය මේ වන විට ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් නුවර පදිංචිව සිටිනවා. සුසෑන් Samsung Electronics Americaහි නිෂ්පාදන අලෙවිකරණ අධ්‍යක්ෂකවරියක ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ. ඇය Samsung Electronics සමාගමට සම්බන්ධ වී මේ වන විට වසර 8ක්.


No comments

Powered by Blogger.