පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල දියවන්නා ඔයේ කාන්තා මළ සිරුරක් හමුවෙයි - Videoපාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල දියවන්නා ඔයේ තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් හමුවී තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, වයස අවුරුදු 50 ක පමණ කාන්තාවකගේ මළ සිරුරක් එලෙස සොයා ගෙන ඇති බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැලිකඩ පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.


Powered by Blogger.