ශරීරයේ කැපුමක් සිදු නොකර ලංකාවේ පලමු වරට රෝගියෙකුගේ වකුගඩුවේ තිබූ විශාල ගලක් බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායකමක් ඉවත් කරයි - Video


ශ්‍රී ලංකාවේ පලමු වරට  රෝගියෙකුගේ වකුගඩු දෙකේම තිබූ විශාල ගල් කිහිපයක් ඉවත්කිරීමට බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායකමක්  සමත් වී තිබෙනවා.

 විශේෂිත ක්‍රමවේද තුනක් එකවර භාවිතා කරමින් රෝගියාගේ වකුගඩුවේ තිබූ සෙන්ටිමීටර 2ක විශාලත්වයෙන් යුතු ගලක් හා තවත් ගල් කිහිපයක් ඉවත් කිරීමටයි මෙම වෛද්‍ය කණ්ඩායම සමත් වී ඇත්තේ.
ශෛල්‍යකර්මය සිදුකරන ආකාරය පහතින් ශෛල්‍යවෛද්‍ය කලන පල්‍යගුරු මහතා....

No comments

Powered by Blogger.