අප්‍රේල් මස 02 දා සිට අනිවාර්යය වන ආහාර වල සීනි, තෙල්, ලුණූ සදහා වූ වර්ණ සංකේත ක්‍රමයඝණ ආහාර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර වල අඩංගු සීනි, තෙල් සහ ලුණු සදහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය අප්‍රේල් මස 02 දා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව  සඳහන් කළා.
මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා –

ඝණ ආහර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර වල සීනි, තෙල්, ලුණූ සදහා වූ වර්ණ සංකේත ක්‍රමය 

බිස්කට් සහ රසකැවිලි වල
සෑම ග්රැම් 100 කටම සීනී ග්රැම් 22 කට වැඩි නම් රතු ලේබලය ද,
සෑම සීනි ග්රැම් 100 කටම ග්රැම් 8 සිට 22 දක්වා කහ ලේබලය ද,
සෑම සිනී ග්රැම් 100 කටම ග්රැම් 08 ට අඩු නම් කොළ ලේබලය ද ප්‍රදර්ශණය කළ යුතුයි.

ලුණු භාවිතය සදහා වූ රෙගුලාසි යටතේ 
සෑම ග්රැම් 100 කම ලුණු ග්රැම් 1.25 කට වඩා අඩංගු නම් රතු ලේබලය ද,
සෑම ග්රැම් 100 කම ලුණු ග්රැම් 1.25 සිට 2.5 දක්වා අඩංගු නම් කහ ලේබලය ද,
සෑම ග්රැම් 100 කම ලුණු ගැරැම් 2.5 කට අඩු නම් කොළ පැහැති ලේබලය ද ප්‍රදර්ශණය කළ යුතු වෙනවා.

මේදය සදහා වූ රෙගුලාසි යටතේ 
සෑම ග්රැම් සියයකම මේදය ග්රැම් 17.5 කට වඩා වැඩි නම් රතු ලේබලය ද,
සෑම ග්රැම් 100 කටම ග්රැම් 3 සිට 17.5 දක්වා අඩංගු නම් කහ ලේබලය ද ,
සෑම ග්රැම් 100 කටම මේදය ග්රැම් 03 කට වඩා අඩු නම් කොළ ලේබලය ද ප්‍රදර්ශණය කළ යුතුයි.

සීනි, මේදය සහ ලුණු අඩංගු ප්‍රතිශත ද බිස්කට් සහ රසකැවිලි වල ප්‍රදර්ශණය කළ යුතුයි.

කිරි, එළවළු, පලතුරු, සහල්, කුඩා වර්ගයේ පැකට්ටු තුල ඇති ආහාර, තේ, කෝපි, වතුර බෝතල්, වෛද්‍යවරුන් විසින් නියම කරන ආහාර, විශාල ප්‍රමාණයේ ආහාර අසුරණ, ළදරු කිරි ආහාර සදහා මෙම රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ.

No comments

Powered by Blogger.