අප්‍රේල් 1දා සිට බස්නාහිර පළාතේ මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස් රථ සියල්ල නිල් පාට විය යුතුයි - දැනට පවතින වර්ණ ඉවත් කර ගැනීම මාසයක කාලයක්


බස්නාහිර පළාතේ මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන සියළුම බලපත්‍රලාභී පෞද්ගලික බස් රථවල වර්ණය ලා නිල් පාට විය යුතු බවට පවතින නීතිය අප්‍රේල් පළමුවැනිදා සිට බලාත්මක කරන බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති තුසිත කුලරත්න මහතා පවසනවා.

 බස් රථවලින් අනෙකුත් වර්ණ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා බස් හිමියන්ට අප්‍රේල් 1දා සිට මාස දෙකක කාලයක් ලබා දෙන බවත් ලබන ජූලි පළමුවැනිදා සිට මෙම නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔහු සදහන් කළා.

විවිධ වර්ණ යෙදීම නිසා පෞද්ගලික බස් රථ අනතුරුවලට ලක්වන බව පරීක්ෂණවල දී අනාවරණය වී ඇතැයි කී සභාපතිවරයා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා විසින් අනුමත කර තිබෙන ලා නිල් වර්ණය පළාතේ සියලු පෞද්ගලික බස් රථවලට නියම කිරීමට තීරණය කළ බව පැවසීය. 

පළාතේ බස් රථවල රියැදුරු, කොන්දොස්තරවරු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර අසුවුවහොත් ඔවුන්ට ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් ලබාදී තිබෙන රියැදුරු කොන්දොස්තර බලපත්‍රය අහෝසි කරන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.

 මෙම පෞද්ගලික බස් රථවල ඇතැම් රියැදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන බවට අධිකාරියට පැමිණිලි ලැබී ඇති හෙයින් අප්‍රේල් 1දා සිට පළාතේ සියලු මාර්ගවල බස් පරික්ෂාවට ලක් කර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර තිබෙන රියැදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව ද එයට අමතරව මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩල අයෙකු වෙතොත් ඔහුට විරුද්ධව ද විනය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බව ද ඔහු කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.