අවුරුදු 16 හා 15 හැවිරිදි තරුණයෙක් හා තරුණියක් ජංගම දුරකථනය නිසා අවාසනාවන්ත ලෙස දුම්රියට බිළි - Photos කොටුවේ සිට ඇල්ල දෙසට ගමන් ගත් සීඝ්‍රගාමි දුම්රියට අද අවාසනාවන්ත ලෙස තරුණයෙක් හා තරුණියක් නාවලපිටියේදී බිළි වුණා. මෙසේ මිය ගොස් ඇත්තේ  නාවල පිටියේම පදිංචි  වයස අවුරුදු  16 හා 15 හැවිරිදි තරුණයෙක් හා තරුණියක්.

 මිය ගිය තරුණයා ඇගේ පෙම්වතිය සමග යමින් සිටිය දී පෙම්වතියගේ යහළුවා ඔහුන්ට ඉදිරියෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගනිමින් දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටඇති අතර, දුම්රිය පැමිණෙන බව දුටු තරුණයා ඇගේ පෙම්වතිය දුම්රිය මාර්ගයෙන් ඉවතට තල්ලුකර ඉදිරියේ දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගත් පෙම්වතියගේ යහළුවා බේරා ගැනීමට දුම්රිය මාර්ගය දිගේම ඉදිරියට දිවගොස් තිබෙනවා. එහෙත් තම උත්සහය ව්‍යාප්ත වී එලෙසයි සීඝ්‍රගාමි දුම්රියට දෙදෙනාම බිළි වී ඇත්තේ.No comments

Powered by Blogger.