කෝටි 500 දියමන්ති කොල්ලය මෙහෙයවූ කැලුම් ඉන්දිකගේ සුරේට මෙරට ප‍්‍රකට ජ්‍යෙතිර්වේදියෙකු ලක්‍ෂ 37ක් අරන් - කිරි ලීටර 50කින් එය නහවලාමැණික් ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් පැහැරගන්නා ලද කෝටි 500 දියන්ති කොල්ලය මෙහෙයවූ කැලුම් ඉන්දික නමැත්තාට සියළු ආරක්‍ෂාව ලබා දීම සදහා මෙරට ප‍්‍රකට ජ්‍යෙතිර්වේදියෙකු විසින් රුපියල් ලක්‍ෂ 37ක් අයර කර සුරයක් දමා තිබූ බව පොලීසිය සදහන් කරනවා.

කොංගෝ වනයෙන් ගෙන එන ලද සිංහ තෙල් එම සුරයේ දමා ඇති බව පවසා ඇති අතර, එය පැලදීමට පෙර සතියක කාලයක් තිස්සේ එලවලු පමණක් ආහාරයට ගන්නා ලෙසයි උපදෙස් දී  ඇත්තේ.

ඉන්පසු ගෙඩි පූජාවක්ද පවත්වා කිරි ලීටර 50කින් නහවා සුරය පලන්දවා තිබූ බවත් පොලීසිය සඳහන් කළා.


No comments

Powered by Blogger.