මේ තියෙන්නේ ප්‍රේම දඩයම... හෝන් 6යි... අධික ශබ්ද නාදරටා සහිත නලා ඇති බස් රථ ඇල්ලීමේ මෙහෙයුම - Video

පරිසර දූෂණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ද වැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතුයි.  පෞද්ගලික බස්රථ වල නලා ශබ්දය ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානය හිමි කරගන්නවා.

මෙලෙස අධික ශබ්ද නාදරටා සහිත නලා සහිත බස් රථ වල රියදුරන්ට දඩ පැනවීමට ඊයේ අනුරධපුර මුලස්ථාන පොලීසියේ රථවාහන අංශය මගින් කටයුතු කළා.

එහිදී පොලිස් රථවාහන ස්ථානාධිපති වරයා නියෝගකළේ අදාල නලා ගලවා පොලීසියට ගෙනවිත් භාර දී උසාවියට ඉදිරිපත් වන ලෙසයි.
පහතින් එම වීඩියෝව

No comments

Powered by Blogger.