කිරිපිටි 60කින් වැඩි වෙයි - කිරිපිටි මිල සූත‍්‍රයකට අනුමැතිය - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

කිරිපිටි 60කින් වැඩි වෙයි - කිරිපිටි මිල සූත‍්‍රයකට අනුමැතිය


කිරිපිටි මිල සූත‍්‍රයකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.  ඒ අනුව ලෝක වෙලදපලේ කිරිපිටි මිල ගණන් අනුව මෙරට කිරිපිටි  මිල ද තීරණය වනු ඇතී.

කෙසේ වෙතත් මෙම නව මිල සුත‍්‍රය අනුව කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 60කින් මිල වැඩිවනු ඇති බව වෙලදපල ආරංචි මාර්ග  පවසනවා.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 860ක් වන කිරිපිටි කිලෝවත් රුපියල් 92ක් දක්වා ඉහල යනු ඇති බවත් දැනට රුපියල් 345ක් වන ග‍්‍රෑම් 400 පිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 370 දක්වාද ඉහල යනු ඇත.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ අනුමැතිය ලද පසු මිල සුත‍්‍රය ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි.

No comments

Powered by Blogger.