කෝටි 700ක දියමන්ති කොල්ලයේ තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් පොලීසියට කොටු - එක් සැකකරවෙක්ගේ බාප්පා මධූෂ්ගේ සමීපතමයෙක්


 ඩුබායිහි අත්අඩංගුවට පත්වූ මාකඳුරේ මධූෂ් විසින් මෙහෙයවූ බව කියන මහරගම දියමන්ති කොල්ලයට ආධාර අනුබල දුන් බව කියන තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම දියමන්ති කොල්ලයේ  දියමන්තියේ හා මැණික් ගල් ව වටිනාකම රුපියල් කෝටි 700ක් පමණ වන අතර, අදාළ දියමන්තිය හා මැණික් ගල් බැහැර කිරීමට අදාර අනුබල දීමේ චෝදනා මතයි මෙම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

රණාලේ හා කඩුවෙල පදිංචි අවුරුදු 28ක් වන සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙසේ අත්අඩංගුවට ගත් එක් සැකකරවෙකුගේ  ඥාතියෙක් (බාප්පා) මාකඳුරේ මධූෂ්ගේ සමීපතමයෙක් බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බවත් පොලීසිය සඳහන් කරනවා.

No comments

Powered by Blogger.