රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 75කට බත් පාර්සලයක් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන්


කොළඹ නගරයේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 75ක සහන මිළකට දිවා ආහාර පැකට්ටුවක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇතැයි සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

රාජ්‍ය ආයතන සේවක සුබසාධක සමිති හරහා මෙම බත් පැකට් අලෙවි කිරිමටත්, ඒ සඳහා වන අවශ්‍ය බත්පැකට් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තර ඉල්ලා සුබසාධක  සමිති සභාපතිවරුන් වෙත ලිපි යවා ඇති බවත් එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම මහතා  පැවැසීය.

මෙම සුබසාධක සමිති මගින් ඇණවුම් කරන ඕනෑම බත් පැකට් ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට හැකියාව ඇතැයිද ඒ මහතා කීය. මෙම බත් පාසලයකට, පරිප්පු, මාළු, එළවළු, සමග කොළ මැල්ලුමක් අයත් වන අතර වැලිසර සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තකමේන්තු සංකීරණයේ මෙම ආහාර පැකට් පිළියෙළ කරන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.