හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි


කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට  හෙට පෙරවරු 9 සිට පැය 18 ක කාලයක්  ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ  අත්‍යාවශ්‍ය නවීකරණ කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි


ඒ අනුව කොටහේන, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් සහ මෝදර, මට්ටක්කුලිය යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන ඇති.

ඊට අමතරව කොටුව සහ පිටකොටුව ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවද ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  දැනුම් දෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.