පොල් කිරි පිටි පැකැට්ටුවක මැරුණු සර්ප පැටියෙක්


නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ රුපලාවන්‍යගාරයක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන තරුණියක් මිලදී ගත් පොල් කිරි පිටි පැකැට්ටුවක  තිබී මියගිය සර්ප පැටියකුට සමාන  සත්වයකු හමුවී තිබෙනවා.

ඇය මිලදී ගත් දිනයේම ආහාර සැකසීම සඳහා මෙම පොල් කිරි පැකට්ටුව යොදාගෙන ඇති අතර, දෙවැනි දිනයේ ආහාර සඳහා යොදාගැනීමේදී ඉහත කී සත්වයා එම පැකට්ටුව තුල තරුණිය විසින් දැක තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව ඇය අදාල ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීවරයා දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. එහෙත්  මෙවැනි නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතිය කෙරෙහි බලධාරීන්ගේ දැඩි අවධානය යොමු විය යුතු බවයි ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.