සජිත්ට මඩ ගහන්න සිවිල් සංවිධාන රවී සල්ලි දීලා අරන් - පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ව්‍යාපාරය සියල්ල හෙළිකරයිසජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මඩ ගැසීම සදහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේට විශාල අල්ලස් මුදලක් ලබාදී  ඇති බවඑම සංවිධානයේ නිර්මාතෘ අසේල සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ දින වල වඩාත් සංවේදී කරුණක් වන කිරිපිටි සම්බන්ධ අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදු නොකර රවී කරුණානායකගේ ඉල්ලීම මත සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මඩ ගැසීමට පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික ව්‍යාපාරය යොදාගෙන සිටින බවයි ඔහු චෝදනා කරන්නේ.

2013 වසරේ ඔහු විසින් නිර්මාණය කල මෙම සංවිධානය රංජිත් විතානගේ විසින් රවී කරුණානායකගේ පස්ස කැසීම සඳහා භාවිතා නොකල යුතු බවයි අසේල සම්පත් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රංජිත් විතානගේව පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ අසේල සම්පත්

No comments

Powered by Blogger.