හිස සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කරන ලද පිරිමි පුද්ගල කඳ කොටසක් ඇළ මාර්ගයක තිබී හමුවෙයිඅනුරාධපුර තිඹිරිකඩවල ප්‍රදේශයේ ඇළ මාර්ගයක තිබී හිස සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කරන ලද පිරිමි පුද්ගල කඳ කොටසක්  සොයාගෙන තිබෙනවා.
පොලීසිය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශාවාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරකට අනුව මෙම සිරුරු කොටස ඊයේ සොයා ගත් බවයි.

මීට දින කිහිපයකට පමණ පෙර ඝාතනය කොට මොහුව ඇළ මාර්ගයට ගෙනවිත් දමන්නට ඇති බවටයි පොලීසිය සැක පළ කරන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.