රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර තුළ බුලත්විට බාවිතාව තහනම් - රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයක්


බුලත්විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රිත නි‍ෂ්පාදන රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර තුළ  භාවිතය හා විකිණීම තහනම් කිරිමට අදාල  චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට  සූදානම් වෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් මෙලෙස පෙන්වා දෙනවා.

"ලොව පුරාම පවතින රෝග අතරින් පිළිකාවට හිමිවන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයකි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පිළිකා වැළදුන රෝගීන්ගේ සීඝ්‍ර වැඩිවීමක් දක්නට ලැබේ. 1985 වසරේ දී නව පිළිකා රෝගීන් වාර්තා වීමේ දල අනුපාතය ජනගහනයෙන් ලක්ෂයකට 31.6 ක් වූ අතර, 2011 වනවිට එම අනුපාතය 83.7 ක් දක්වා වැඩි වී ඇත. පුරුෂ පක්ෂයට වැඩි වශයෙන් මුඛ පිළිකාව වැළදෙන අතර, සාමාන්‍යයෙන් වසරකට නව මුඛ පිළිකා රෝගීන් 2500 ක් වාර්තා වෙයි.

බුලත්විට සැපීම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අතර සමාජීය හා සංස්කෘතික වශයෙන් පිළිගත් පුරුද්දක් වුවද එය මුඛ පිළිකා වැළදීම සදහා බලපාන ප්‍රධාන අවධානම් සාධකය ලෙස තහවුරු කර ඇත.

2015 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළ බෝනොවන රෝග වලට අදාල අවධානම් සහගත පිළිබද සමීක්ෂණයට අනුව වයස අවුරුදු 18-65 ත් අතර වැඩිහිටි පිරිමි අතරින් සියයට 26 ක් සහ කාන්තාවන් අතරින් සියයට 5 ක් දුම්රහිත දුම්කොළ භාවිතා කරන බවට තහවුරු විය.

මුඛ පිළිකා වැළදීම කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ පෞරුෂය කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇති කිරීමට ද හැකියාවක් ඇත. බුලත්විට සපා කෙළ ගැසීම පරිසරය අප්‍රසන්න වීමට ද හේතුවක් වෙයි.

2016.09.01 දින නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව දුම් රහිත දුම්කොළ අඩංගු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, ආනයනය, විකිණීම සහ විකිණීමට ඉදිරිපත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැනටමත් තහනම් කර ඇත.

බුලත්විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන භාවිතය සහ විකිණීම තහනම් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරිම මගින් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හට ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිපාලනමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පහසු වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අදහසයි.

ඒ සඳහා තමන් ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට ඊයේ  (12) අනුමැතිය හිමි ව ඇති බව අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

No comments

Powered by Blogger.