හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට රවීගෙන් තාමත් අවසර නෑ - ප්‍රමාණවත් වැසි නොලැබුණහොත් විදුලිය කප්පාදුව දීර්ඝ වෙයිහදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට ද විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් තවමත් අවසරයක් ලබාදී නොමැති බව විදුලි ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.

විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රදේශවලට වැසි නොලැබීම හේතුවෙන් මේ වන විටත් තවදුරටත් විදුලිය නිෂ්පාදනය අර්බුද තත්වයක පවතින බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මැයි මස අවසන් වීමට පෙර ප්‍රමාණවත් පරිදි වැසි නොලැබුණහොත් විදුලිය කප්පාදු කිරීමේ කාලසීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට සිදු වන බවද  විදුලි ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සංගමය වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.

මේ අතර,  උතුරු කොළඹ ආසනයේ රැකියා විරහිත කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ස්වයං රැකියා සදහා මහන මැෂින් ලබාදීමේ උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගි වෙමින් රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා කියා සිටියේ විදුලිබල අමාත්‍යාංශය බාර ගන්නා කිසිම අමාත්‍යවරයෙකුට යලි අපහසුතාවයක් ඇති නොවන ලෙස එම අමාත්‍යංශය ගොඩ නගන බවයි.

එමෙන්ම තමාට ලැබී ඇත්තේ ඉතා අමාරූ අමාත්‍යංශයක් බවත්,  නමුත් අහිංක කජනතාවට වැඩියෙන් උදව් කරන්න පුළුවන් අමාත්‍යාංශයක් බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියා

එහිදී අමාත්‍යවරයා මෙලෙස ද කියා සිටියා...

දෙකක්, තුනක් මට බනීවි. ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබාදීලා නැහැ මේතාක් කාලයකට. දැන් තමයි අපි ඒ තත්ත්වය ගොඩනගාගෙන යන්නේ. නමුත් අපි හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා යෝග්‍ය දීර්ඝ ජනන සැලැස්මකටයි අපි යන්නේ ”

No comments

Powered by Blogger.