වෙන්නප්පුව තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ලක තිබූ සම්භාහන ආයතනයක් ගිනිගනීවෙන්නප්පුව - අංගම්පිටිය මංසන්ධියේ පිහිටි තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ලක තිබූ සම්භාහන ආයතනයක් ඊයේ රාත්‍රියේ ගිනිගෙන තිබෙනවා.

දෙවන මහලේ එම සම්භාහන ආයතනය පහිටා ඇති අතර, ඉන් ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුවී නොමැති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

පොලීසිය, වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරින් සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න නිවා දමා තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.