න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රහාරක සබ්මැරීනයක් ඉන්දියාව බද්දට ගනී


 න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියා කරන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3ක් වටිනා ප්‍රහාරක සබ්මැරීනයක් රුසියාවෙන් බද්දට ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව ඊයේ ගිවිසුමකට එළඹුණා.
ඉන්දීය නාවික හමුදාව සඳහා වසර 10ක කාලයකට එම සබ්මැරීනය ලබා ගන්නා බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කළේ.

 එම නව ප්‍රහාරක සබ්මැරීනය 2025 වසරේදී ඉන්දීය නාවික හමුදාවට එක්වනු ඇත්තේ චක්‍රා 3 යන නමින්. දැනටමත් ඉන්දීය නාවික හමුදාව රුසියාවෙන් සබ්මැරීන දෙකක් බද්දට ලබාගෙන තිබෙනවා.


No comments

Powered by Blogger.