රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න දැන් සෙනසුරාදත් පුළුවන් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න දැන් සෙනසුරාදත් පුළුවන්


මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සෙනසුරාදා දිනයේද විවෘතව තැබීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල්ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා තීරනය කර තිබෙනවා.
ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේදී මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

එහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයෙනි. ඒ අනුව සතියේ දිනවලදී මෙන් මින් ඉදිරියට සෙනසුරාදා දිනයන්හිදීද රියදුරු බලපත්‍ර සේවා එම කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මහජනතාවට උදා හිමිවනු ඇතී.

No comments

Powered by Blogger.