ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට දිවයින පුරා ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන් අද ලෙඩ වෙයිසිය සේවාවට බලපාන ගැටලු 17ක් සදහා මෙතෙක් විසදුම් ලබා නොදීමට විරෝධය පල කරමින්  ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට රට පුරා ග‍්‍රාම නිලධාරීවරුන් අද දිනයේ වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයක නිතර වෙනවා.

ශ‍්‍රී ලංකා එක්සත් ග‍්‍රාම නිලධාරි සංගමය සදහන් කරන්නේ අද දිනයේ ලෙඩ නිවාඩු දමා මෙම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය සිදු කරන බවයි.

එමෙන්ම අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ආසන්නයේදී විරෝධතාවයක්දැ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

No comments

Powered by Blogger.