අයවැයට විරුද්ධ නොවීමට හේතුව දුමින්ද හෙළිකරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

අයවැයට විරුද්ධ නොවීමට හේතුව දුමින්ද හෙළිකරයි


ජනාධිපතිවරයා ප‍්‍රධානියා වන කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති අයවැයට විරුද්ද වීමට හැකියාවක් නැති බව ශ‍්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.
මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින් ඔහු මෙලෙස කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.