රනිල් වික්‍රමසිංහව දාල ගිය සුදත් චද්‍රසේකර අමුතු දැන්වීමක් ජාතික පුවත්පතක දාලා


එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සන්නිවේදන ප‍්‍රධානී හා අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ පුද්ගලික සහකාර කටයුතු කර එම ධුරයන්ගෙන් 2018.03.19 දා ඉල්ලා අස්වූ සුදත් චන්ද‍්‍රසේකර ජාතික පුවත්පතක දැන් වීමක් පල කර තිබෙනවා. ඒ  ‘රසට කෑම සාදන 40 අඩු පියකරු සේවිකාවක් මන්ත‍්‍රීවරයා පමණක් සිටින මහරගම නිවසේ මහරගම නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවශ්‍යයි’ යනුවෙනි.

මෙහි දැක්වෙන දුරකථන අංකයTrue caller App එක මගින් පිරිස්සීමේ දී හෙළි වුයේ අදාල අංකය සුදත් චන්ද‍්‍රසේකරගේ බවටයි.

2018.03.19 වැනිදා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සන්නිවේදන ප‍්‍රධානී ධුරයෙන් දීර්ග ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින්  ඉල්ලා අස්වෙමින් ඔහු සඳහන් කර සිටියේ "ඔබව ජනාධිපති කරවීම සිහිනයක්.. තවත් හිටියොත් එජාපය විනාශයි" යනුවෙනි.

No comments

Powered by Blogger.