ගාල්ල සහ මාතර ඉන්ෆ්ලූවෙන්සා උණ පැතිර යාමේ අවදානමක්


 ඉන්ෆ්ලූවෙන්සා උණ රෝගය පැතිර යාමේ අවදානමක් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පවතින බවට වාර්තා වනවා.

ගාල්ල - කරාපිටිය රෝහල, බලපිටිය, ඇල්පිටිය සහ කඹුරුපිටිය යන රෝහල්වල ඉන්ෆ්ලූවෙන්සා රෝගීන් කිහිප දෙනෙකුම වාර්තා වී ඇති බවයි දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය කියා සිටියේ.

එමෙන්ම එම උණ රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනගමනය කළ යුතු බව ද වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.