විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කිරීමට හිටපු ජනාධිපතිනියගේ සහය


විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කරන්නේ නම් තමා ඊට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය පවසනවා. හිටපු ජනාධිපතිනි පෙන්වා දෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරිම සඳහා පළමු වරට යෝජනාවක් ගෙන එනු ලැබුවේ තමන් බවයි.

ගලෙන්බිඳුනුවැව ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් එතුමිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ  මෙවර අයවැය මඟින් දිලිඳුකම තුරන් කිරීම සඳහා යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.