ෆාම් ඔයිල් හා ගවයින්ගෙන් ලබා ගන්නා තෙල් (බෝවයින් සත්ත්ව මේදය) එකට මිශ්‍ර කර එළගිතෙල් කියා අඩු මුදලට වත්තල අවට ආපනශාලා වලට දීලා


වත්තල ප්‍රදේශයේ ස්ථානයක ව්‍යාජ ලෙස එළගිතෙල් නිෂ්පාදනය කර අඩු මුදලකට  වත්තල අවට ආපනශාලා වලට ලබා දී ඇති බවට හෙළි වී තිබෙනවා.

මෙලෙස  ආපනශාලා වලට ව්‍යාජ එළගිතෙල් ලබා දෙන නිශ්පාදනාගාරයක් පිළිබඳව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට ලද තොරතුරක් මත එම ස්ථානය වැටලීම් සිදු කිරීම සඳහා විමර්ශන නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් යොමු කර තිබුණා.

අදාළ ස්ථානයේ තිබී බෝවයින් සත්ත්ව මේදය (ගවයින්ගෙන් ලබා ගන්නා තෙල්) අඩංගු භාජන, ෆාම් ඔයිල් අඩංගු භාජන සහ එළගිතෙල් අසුරන ලද භාජන 115ක ප්‍රමාණයක් හමුවී තිබෙනවා.

අඩු මුදලකට ලබාගත හැකි මේ ආකාරයේ තෙල් හෝටල් හිමියන් විසින් පාරිභෝගිකයන්ට සපයන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් , බුරියානි  ආදී කෑම වර්ගවලට යොදගන්නා බවයි හෙළි වී ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.