ජපානයේ ප්‍රකට ස්ථානවල සිංහල භාෂාවෙන් අවවාදාත්මක දැන්වීම් දමයි


 ජපානයේ සාම්ප්‍රදායික ජන ජීවිතයට සහ සංස්කෘතියට බාධා වන අයුරින් ජපානයට සංක්‍රමණය වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුලු විදේශිකයන් හැසිරීම හේතුවෙන්  සමාජ ගැටලු රැසක් ඇති වී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය පසුගිය සමයේ වාර්තා කර සිටියා.

මේ හේතුව නිසාම ජපානයේ ප්‍රකට ස්ථානයන්හී බහුතර ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ භාෂාව වන සිංහල භාෂාවෙන්ද දැන්වීම් දැමීමට ජපාන රජයට තීරණය කර තිබෙනවා.

2020 ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරය. විදේශීය සංක්‍රමණිකයන්ගෙන් එම ඔලිම්පික් උළෙලට සිදු විය හැකි බලපෑම අවම කිරීමේ අරමුණින් ජපන් රජය මෙලෙසින් විදෙස් සංක්‍රමණිකයන් දැඩි ලෙසින් පාලනය කිරීම අරඹා ඇත.

ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගී වීමට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන් සහ එය නැරඹීමට පැමිණෙන ලොව පුරා රසිකයන් ජපානයේදී අත්දැකිය යුත්තේ ජපන් සංස්කෘතිය විනා විදෙස් සංක්‍රමණිකයන්ගේ සංස්කෘතිය නොවන බව ජපන් බලධාරීන්ගේ මතය වී තිබේ. මේ අනුව ඔලිම්පික් කාල සීමාවේදි ජපානයේ රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුලු විදෙස් ශ්‍රමිකයන් එරට ප්‍රධාන නගර සහ හෝටල ආශ්‍රිතව ගැවසීම සීමා කරමින් විදෙස් ශ්‍රමිකයන් ඔහුන්ගේ පාසල්, රැකියා ස්ථාන වල සහ නවාතැන් ස්ථානයන්ට පමණක් සීමා කරවීමටද ජපන් පොලීසිය කටයුතු කරනු ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ ජපානයේ ඉබරකී ප්‍රාන්ත පොලිසිය විසින් සිංහල භාෂාවෙන් පළකර තිබු එවැනි නිවේදනයකි.

No comments

Powered by Blogger.