දිවයින පුරා රජයේ රෝහල්වල හෙද හෙදියන් ලෙඩ වෙයි දිවයින පුරා රජයේ රෝහල්වල හෙද හෙදියන් මේ වන විට අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වෙනවා.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින්  ආරම්භ කර  ඇති මෙම  වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද (26) උදෑසන 7 සිට  දින 2ක කාලයක් පුරා ක්‍රියාත්මකයි

හෙද සේවයට බලපාන ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අපොහොසත් වී ඇති බව පවසමිනුයි ඔවුන් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.