මාව පක්ෂයෙන් සම්පූර්ණයෙන් කපලා සිරිසේන මහත්තයා... මම දන් නෑ - හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග Videoසිරිසේන මහත්තයා විසින් තමන් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ කපා දමා ඇතැයි හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය පවසනවා.

හිටපු ජනාධිපතිවරිය මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ ඇඹිලිපිටියේදී පැවති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමිනි.

කෙසේ වෙතත් තමන් තව දුරටත් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේම බවත් ඇය සදහන් කළා.
පහතින් එම වීඩියෝව

No comments

Powered by Blogger.