උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට ඉහලින් රොසැල්ල සහ හැටන් දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර ගින්නක් - Video


 උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට ඉහලින් රොසැල්ල සහ හැටන් දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර ඊයේ  (18) පස්වරුවේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ගින්නෙන් අක්කර 10 පමණ රක්ෂිත කොටසක් විනාශ වී ඇති අතර, රක්ෂිතයේ කඳු මුදුණ දක්වා මෙම ගින්න පැතිර ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්  අලුයම වන විට එම ගින්න නිවි ගොස් ඇති බවයි වටවල පොලිසිය සඳහන් කළේ.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා කිසියම් කෙනෙක් ඉලුක් සහිත රොසැල්ල රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇති බව ප්‍රදේශවාසින් පවසන්නේ.

රොසැල්ල  රක්ෂිතයේ සිට ජල මුලාශ කිහිපයක් පහලට ගල බසිනා අතර එම ජලය හරස් කර ගනිමින්  උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට පහලින් රොසැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් පානිය ජලය ලබා ගන්නා අතර, ගිනි තැබිම හේතුවෙන් එම ජල මුලාශද සිදි යාමේ අවධානමකට ලක් වි ඇති බවයි රොසැල්ල ප්‍රදේශවාසින් පෙන්වා දෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.