ක්‍රිස්තු පූර්ව 03වන සහ 04වන සියවස්වලට අයත් බ‍්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත සෙල්ලිපියක් හමු වෙයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 03වන සහ 04වන සියවස්වලට අයත් බවට සැකකෙරෙන පූර්ව බ‍්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත සෙල්ලිපියක් ත්‍රිකුණාමලය කින්නියා උණුදිය ළිං පිහිටි පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයේ තිබී හමුවී තිබෙනවා.

පිළිම ගෙය අසල කැනීම්වලින් එය සොයා ගන්නා අවස්ථාවේ දීම සෙල්ලිපිය කොටස් 03කට කැඞී ගොස් තිබුණා. සිංහල පරිවර්තනයන්ට අනුව වැව් 04කින් ලැබෙන දියබද්ද මෙම ස්ථානයේ සංඝයා වෙත පූජා කළ යුතු බවට ලියා ඇති බවටයි සඳහන් වන්නේ.

එමගින් උණුදිය ළිං පිහිටි ස්ථානයේ සංඝයා වහන්සේ වෙනුවෙන් ආරාමයක් තිබූ බවට ඔප්පු වන බව ද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

No comments

Powered by Blogger.