අප්‍රේල් 15 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් කරයිඑළැඹෙන සිංහල හා දමිළ අවුරුද්ද සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දිනයක මෙවර යෙදී ඇති බැවින් අප්‍රේල් 15 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස නම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.


අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බවයි.

No comments

Powered by Blogger.