අප්‍රේල් 15 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

අප්‍රේල් 15 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් කරයිඑළැඹෙන සිංහල හා දමිළ අවුරුද්ද සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දිනයක මෙවර යෙදී ඇති බැවින් අප්‍රේල් 15 වන දා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස නම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.


අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බවයි.

No comments

Powered by Blogger.