මරණ 207ක් දක්වා වැඩි වෙයි -තුවාල කරුවන් 450කට අධිකයි - වි‍ශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡචාවක් කොළඹදී දැන් පැවැත්වෙයි


මරණ 207ක් දක්වා වැඩි වෙයි -තුවාල කරුවන් 450කට අධික බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවක දී ප්‍රකාශකළා. එමෙන්ම මේ වන විට පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, සමාජ මාධ්‍යයේ පල වූ ලිපියක් සම්බන්ධයෙන්ද විමර්ශණ ආරම්භ කරතිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.