මාලබේ නෙවිල් රෝහල ආසන්නයේ මෝටර් රථයක තිබී තවත් බෝම්බ 3ක් සොයා ගැනේ


මාලබේ නෙවිල් රෝහල ලඟ මෝටර් රථයක තිබිල තවත් බෝම්බ 3ක් හොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ සියල්ල නිශ්ක්‍රීය කිරිමට කටයුතු කර ඇති බවටයි වර්ථා වෙන්නේ..

No comments

Powered by Blogger.