රාජ්‍ය සේවක පිරිසක් රාජකාරි වෙලාවේ ආයතනයේම බූරු ගහයි 4ක් අත්අඩංගුවට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

රාජ්‍ය සේවක පිරිසක් රාජකාරි වෙලාවේ ආයතනයේම බූරු ගහයි 4ක් අත්අඩංගුවටරාජකාරී වේලාවේ  වව්නියාව ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝව තුල බූරු ගැසූ සේවකයින් 04 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
වව්නියාව පොලීසියට ලැබුනු තොරතුරකට අනුව පොලිස් කණ්ඩායමක් ලං ග ම ඩිපෝවේ සිදු කරන ලද වැටලීමකදී අදාල පිරිස බූරු ගසමින් සිටියදී මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර රියදුරන් දෙදෙනෙකු හා කොන්දොස්තර වරුන් දෙදෙනෙකු සිටින අතර ලං ග ම ඩිපෝ කලමනාකාරීත්වයට හසු නොවන අයුරින් මෙසේ ඩිපෝව තුල රහසිගතව බූරු ගසමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

No comments

Powered by Blogger.