කොලිවුඩ් නිළිය බොම්බ ප්‍රහාරයෙන් 99යෙන් බේරෙයි


කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයට ප්‍රහාරය එල්ල වූයේ තමන් එම හෝටලයෙන් නික්ම ගොස් සුළු මොහොතකින් බව ප්‍රකට ඉන්දීය කොලිවුඩ් නිළියක් වන රාධිකා සරත් කුමර් සිය ට්විටර් ගණුමෙන් සඳහන් තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.