පිල්ලෑව පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන් අනවශ්‍ය විදිහට මධුෂා රාමසිංහගේ අතින් අල්ලලා බැඳපු පිරිත් නූලත් ලිහල දාලා රංගන ශිල්පී මධුෂා රාමසිංහ පසුගිය සතියේ සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් තමන්ට සිදු වූ අසාධාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

 පිල්ලෑව පන්සලේ ආගමික වතාවත් වලනිරත වී පිරිත් නූලක් ගැට ගැසීම සඳහා තමන් පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන් ලඟට ගිය අවස්තාවේ හමුදුරුවන් විසින් තමන්ගේ අතින් අනවශ්‍ය ආකාරයට අතින් ඇල්ලූ බවයි ඇය පවසන්නේ. එහීදී  ඊට විරුද්ධ වූ නිසා පිරිත් නූලද තමා විසින් ලිහා දැමු බවද ඇය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.  ඇය විසින් පළ කර ෆෙස්බුක් සටහන පහතින්

No comments

Powered by Blogger.